Våre tjenester

Skansen Regnskap & Rådgivning AS innehar autorisasjon som regnskapsfører (godkjent av Kredittilsynet), og tilbyr en rekke tjenester innen regnskapstjenester. I hovedtrekk omfatter dette:

Regnskap

Innenfor regnskap tilbyr vi en rekke tjenester, deriblant:

Fakturering

Vi kan hjelpe deg helt eller delvis med faktureringen, avhengig av hva som passer best for deg og din bedrift! Tjenester vi tilbyr innen fakturering omhandler blant annet:

Lønn

Ettersom lønnskjøring kan være en tidvis komplisert og tidkrevende arbeidsoppgave hjelper vi gjerne din bedrift med dette. Vi tilbyr blant annet tjenester som:

Budsjettering

Budsjetteringsoppgaver vi utfører omhandler:

Økonomi/analyser

Vi er meget behjelpelige når det kommer til å utføre ulike økonomiske analyser som for eksempel:

Skatterådgiving

Skatt kan være meget tungvint og tidkrevende, spesielt ettersom lover og regler endres svært hyppig. Vi vil derfor kunne hjelpe deg med skatterådgivning i den grad du trenger det! Vi kan være behjelpelige med alt fra ligningspapirer og MVA til vanlig skatteplanlegging, samt mye mer!

Årsoppgjør/selvangivelse

Markedsføringsledelse

Scroll to Top