Våre tjenester

Skansen Regnskap & Rådgivning AS innehar autorisasjon som regnskapsfører (godkjent av Kredittilsynet), og tilbyr en rekke tjenester innfor fagområde regnskapstjenester. I hovedtrekk omfatter dette;

Regnskap

Innenfor regnskap tilbyr vi en rekke tjenester, deriblant:

 • Billagsbehandling
 • Avdeling/prosjektregnskap
 • Avstemning av konto
 • Rapporter (reskontro, balanse, nøkkeltall, hovedbok, etc.)
 • MVA

Fakturering

Vi kan hjelpe deg helt eller delvis med faktureringen, avhengig av hva som passer best for deg og din bedrift! Tjenester vi tilbyr innen fakturering omhandler blant annet:

 • Utfakturering
 • Betalingsmessig oppfølging
 • Registrering av betalinger

Lønn

Ettersom lønnskjøring kan være en tidvis komplisert og tidkrevende arbeidsoppgave hjelper vi gjerne din bedrift med dette. Vi tilbyr blant annet tjenester som:

 • Registrering av lønn
 • Beregne grunnlag for utregning av lønn
 • Utsendelse av lønnsslipper og overføring til konto
 • Avstemning
 • Terminoppgaver for skatt og arbeidsgiveravgift
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Innsendelse av A-oppgaver

Budsjettering

Budsjetteringsoppgaver vi utfører omhandler:

 • Resultat
 • Balanse
 • Likviditet
 • Investering
 • Revisjon av budsjett – utarbeidelse av prognoser

Økonomi/analyser

Vi er meget behjelpelige når det kommer til å utføre ulike økonomiske analyser som for eksempel:

 • Regnskapsanalyser
 • Budsjetter
 • Finansiell planlegging og tilretteleggelse.
 • Investeringsanalyser

Skatterådgiving

Skatt kan være meget tungvint og tidkrevende, spesielt ettersom lover og regler endres svært hyppig. Vi vil derfor kunne hjelpe deg med skatterådgivning i den grad du trenger det! Vi kan være behjelpelige med alt fra ligningspapirer og MVA til vanlig skatteplanlegging, samt mye mer!

Årsoppgjør/selvangivelse

 • Årsberetning og regnskap med noter
 • Selvangivelse med likningspapirer
 • Skatteberegning
 • Styrets årsberetning
 • Styre- og generalforsamlingsprotokoll
 • Oppfølging og kontroll av skatteavregning
 • Utarbeidelse av personlig selvangivelse