Rådgivning

Rådgivning

Skansen Regnskap & Rådgivning AS tilbyr rådgivningstjenester av både kort og langsiktig karakter. Arbeidsoppgaver og omfang vil avhenge av kundenes behov. Rådgivningstjenester fra Skansen Regnskap & Rådgivning AS skal for kunden være både lønnsomt og betryggende.

Arbeidsoppgaver som Skansen Regnskap & Rådgivning AS har bred erfaring i og som tilbys kunder:

Skansen Regnskap & Rådgivning AS har personell som selv har innehatt sentrale posisjoner i næringslivet og som besitter både bred og lang erfaring. 

Selskapsetablering

Skansen Regnskap & Rådgivning AS tilbyr alle typer tjenester relatert til selskapsetablering, herunder utarbeidelse av stiftelsespapirer, vedtekter, aksjonæravtaler samt registrering av foretak i Brønnøysundregistrene.
Tjenestene relatert til selskapsetablering omfatter alle selskapstyper.

Bedriftsledelse

visjon

Deltakelse i og ledelse av prosesser hvor mål er å fastsette og/eller revidere selskapets visjon og forretningsmål.

Strategiutvikling

Forretningsutvikling

Økonomiske- og driftsmessige snuoperasjoner

Rådgivning og utarbeidelse av handlingsplaner for bedrifter i krise, herunder omstrukturering og refinansiering.

Kjøp/salg av virksomhet