Rådgivning

Rådgivning

Skansen Regnskap & Rådgivning AS tilbyr rådgivningstjenester av både kort og langsiktig karakter. Arbeidsoppgaver og omfang vil avhenge av kundenes behov. Rådgivningstjenester fra Skansen Regnskap & Rådgivning AS skal for kunden være både lønnsomt og betryggende.

Arbeidsoppgaver som Skansen Regnskap & Rådgivning AS har bred erfaring i og som tilbys kunder:

 • Daglig drift - bedriftsledelse
 • Optimalisering av samhandling mellom drift og stab
 • Økonomisk rapportering til styre, ledelse og banker
 • Økonomi- og likviditetsstyring
 • Utarbeidelse av drifts- og likviditetsbudsjetter, samt prosjektregnskap
 • Regnskapsanalyse
 • Etablering av økonomistyringssystemer og rutiner for rapportering
 • Strategisk personalledelse
 • Forhandlinger med banker og finansinstitusjoner
 • Utarbeidelse av samarbeidsavtaler, importavtaler og forhandleravtaler

Skansen Regnskap & Rådgivning AS har personell som selv har innehatt sentrale posisjoner i næringslivet og som besitter både bred og lang erfaring. 

Selskapsetablering

Skansen Regnskap & Rådgivning AS tilbyr alle typer tjenester relatert til selskapsetablering, herunder utarbeidelse av stiftelsespapirer, vedtekter, aksjonæravtaler samt registrering av foretak i Brønnøysundregistrene.
Tjenestene relatert til selskapsetablering omfatter alle selskapstyper.

Bedriftsledelse

visjon

Deltakelse i og ledelse av prosesser hvor mål er å fastsette og/eller revidere selskapets visjon og forretningsmål.

Strategiutvikling

 • Kartlegging av selskapets nåsituasjon
 • Analyse og fastsettelse av strategisk retning
 • Tilpasning av strategi til selskapets visjon og forretningsmål
 • Utarbeidelse av strategisk implementeringsplan
 • Oppfølging og evaluering av strategisk ledelsesprosess

Forretningsutvikling

 • Utarbeidelse og revisjon av forretningsplan
 • Diskusjonspartner

Økonomiske- og driftsmessige snuoperasjoner

Rådgivning og utarbeidelse av handlingsplaner for bedrifter i krise, herunder omstrukturering og refinansiering.

Kjøp/salg av virksomhet